innovatie

Team  Resource Management

Team Resource Management maakt gebruik van de principes van people management. De interactie tussen professionals en hun doelgroep is het fundament voor de ontwikkeling en verbetering van diensten en producten.

Die interactie kan met behulp van het Team Innovatiekompas™ worden gezien als een vijf-fasen cyclus:

  1. Onderzoek: werk samen met klanten (build-measure-learn)
  2. Ontwerp: kijk anders - denk anders - doe anders
  3. Ontdek: toets, experimenteer en leer van fouten
  4. Onderneem: verbeter samen met eindgebruiker
  5. Ontwikkel: creëer een innovatiecultuur 

 

Team Innovatiekompas™

Het Team Innovatiekompas™ is een hulpmiddel om - als team - wendbaar en flexibel me elkaar en met klanten samen te werken. Door de vijf stappen te volgen worden creatieve ideeën getoetst op haalbaarheid en toepasbaarheid.

Het Team Innovatiekompas™  maakt onderdeel uit van onze masterclasses voor coördinatoren, coaches en leidinggevenden. 

STRATEGIE BEPALEN

Formuleer visie en structuur.

ONDERZOEKEN

Toekomstdenken in samenwerking met klanten.

ONTWERPEN

Kritiek en knelpunten constructief gebruiken.

ONTDEKKEN

Experimenten en fouten als basis voor vernieuwing.

ONDERNEMEN

Continue verbetering door samenwerking met klanten.

ONTWIKKELEN

Continue vernieuwing in de samenwerking als team.