over ons

kernwaarden

 


Wij geloven in samenwerking: afstemmen van motivatie en competenties zorgt voor focus.

Wij geloven in duurzaamheid: visie als leidraad voor gedragsontwikkeling.

 

Wij geloven in eenvoud: transparant communiceren en heldere afspraken.

FocusNova

organisatiecoaches

FocusNova werkt met professionals uit de Linkedin groep Organisatiecoaching Nederland: +/- 450 breed opgeleide organisatiecoaches met deskundigheid op het snijvlak van management, communicatie, organisatiekunde en psychologie.

Ron van Rijswijk

Ron van Rijswijk

people & customer management

Ron heeft A&O psychologie gestudeerd en is werkzaam geweest als adviseur, recruiter, trainer, coach en assessmentpsycholoog. Van MKB tot multinationals heeft hij organisaties ondersteund bij het werven, beoordelen, coachen en ontwikkelen van professionals. Hij legt op natuurlijke wijze contact met professionals in allerlei rollen en op alle niveaus. In zijn werkwijze en communicatie is Ron integer, direct en proactief. Denkend vanuit de strategie van zijn werk- of opdrachtgever, zoekt en geeft hij (on)gevraagd feedback om zo openheid en dynamiek te creëren. In organisaties waar talent en cliëntmanagement op waarde worden geschat, zoekt hij de meest efficiënte balans tussen productiviteit, talentmanagement en customer success. Ron volgt de actualiteiten via zijn linkedin groepen Innovatie & HR, Organisatiecoaching Nederland en Metaverse & XR.

Jacinta Lieuwes

Jacinta Lieuwes

organisatiecoach

Jacinta is als master organisatiecoach gespecialiseerd in het coachen van leidinggevenden, teams en teamleden. Leiders en managers weten meestal goed hoe teams aangestuurd moeten worden maar houden vraagstukken over als: ‘Hoe kan de effectiviteit worden vergroot? De interne samenwerking worden verbeterd (zowel horizontaal als verticaal)? en Innovatie worden gestimuleerd?’. Teams zetten zich vaak 100% in voor een gezamenlijk resultaat; met eigen individuele kwaliteiten, drijfveren, ambities en meningen. Maar, als gevolg van veranderingen, leven in teams ook vragen die leiden tot spanning, ontevredenheid en minder effectiviteit. Jacintha is in staat om bij elk teamlid begrip te creëren van de eigen bijdrage aan (gewenste) situaties en resultaten. Ze helpt interactie en werkwijzes te verbeteren zodat teams ontstaan die elkaar helpen en versterken in hun acties en ontwikkeling.

Robbert Fransen

Robbert Fransen

business designer

 

Robbert is als ondernemer in zijn element is als hij zich kan bezighouden met het kickstarten van ideeën en ondernemingen. Hij helpt organisaties om via Lean Startup vernieuwingen te versnellen en betere verdienmodellen te creëren en implementeren. Zijn motto is ”Voor alles in het leven is er een betere manier om het te doen, je moet alleen zien te ontdekken hoe”. Durf jij de huidige manier van organisatievernieuwing door elkaar te schudden en een nieuw model te introduceren in je branche? Afgelopen jaren heeft Robbert ervaring opgedaan met startup programma’s binnen het onderwijs en met coaching van startups, kleine en middelgrote organisaties. Vanuit zijn passie en enthousiasme is hij auteur van een boek over het innoveren van businessmodellen met behulp van patronen. Met zijn boek wil hij ondernemers en bestuurders praktische handvaten bieden om betere businessmodellen te ontwerpen.

Evelien Roosen

Evelien Roosen

personal (team)coach

Evelien is als teamcoach gespecialiseerd in het ontdekken, onderzoeken en ontwikkelen van teams. Onder andere via de online analyse tool de Kernscan. Zij vindt het belangrijk dat iedereen vanuit een eigen drive en verantwoordelijkheid bijdraagt aan het teamresultaat. Met oog voor detail en het persoonlijke en weet zij onderstromen in teams te herkennen en om te buigen. Vanuit 10 jaar ervaring in het begeleiden van multidisciplinaire zorgteams en komend vanuit een zakelijke achtergrond en opleiding, weet zij flexibel te schakelen tussen wat nodig is en wat past. In de zorg heeft zij agile werken opgezet en teams begeleid naar meer autonomie. Evelien werkt vanuit een positieve insteek en duidelijke communicatie naar het behalen van doelen. Met een gezamenlijk resultaat voor ogen, heldere doelen, proactieve inzet en zichtbaar werkplezier, is een traject voor haar geslaagd!

Caroline Schippers

Caroline Schippers

trainer & coach

Caroline gelooft in talenten, kwaliteiten en vaardigheden van mensen. Zij inspireert anderen om het beste uit zichzelf te halen en gelukkig te worden door ze uit te nodigen zo veel mogelijk natuurlijk potentieel aan te boren; dat vinden mensen fijn, kost geen energie en bewerkstelligt effectief gedrag. Verschillende mensen, karakters, kwaliteiten en talenten vullen elkaar aan. Uit synergie ontstaat de kracht van succesvolle teams! Diversiteit in mensen maakt samenwerken en communiceren soms ook moeilijk. Gebruikmakend van ACT® helpt Caroline teams te zoeken naar handvatten om de samenwerking te verbeteren en stimuleren. Zij geeft mensen grip op hun aangeleerde gedrag en maakt hen bewust van hun natuurlijk potentieel. Samenwerking en slagkracht ontstaan door de juiste competenties in het team te verankeren!

Ruud Smeulders

Ruud Smeulders

innovatie expert

Ruud is innovatiemanager en ondernemer. Hij is gespecialiseerd in trendwatching, toekomstverkenning, idee- en conceptontwikkeling en innovatie van digitale diensten. Hij schreef de boeken 3652 x morgen, over tien jaar trendwatchen bij de Rabobank (2012) en het Groot Innovatie Modellenboek (1ste druk 2013, 2e druk met uitbreidingen 2017). Ruud heeft natuurkunde gestudeerd in Delft en is via functies als salesmanager, directeur en senior consultant R&D gestart als innovatiemanager bij de financiële dienstverleners Robeco Groep en Rabobank. Nu richt hij zich vooral op het analyseren van trends, scenario planning, ontwikkelen van innovatiestrategie en het vergroten van het innovatievermogen binnen bedrijven. Behalve ervaring met R&D in de maakindustrie en innovatie bij financiële dienstverleners heeft hij veel ervaring met het ontwikkelen van eHealth- en eLearning-diensten.

Patricia Heijmen

Patricia Heijmen

e-learning expert

Patricia is e-learning specialist en bioloog. Na 7 jaar gewerkt hebben als wetenschappelijk onderzoeker begon zij in 1998 e-learning te ontwikkelen bij de Universiteit Utrecht voor (medisch) biologie studenten. Daarna ontwikkelde zij als zelfstandig e-learning specialist online trainingen en presentaties voor zeer diverse doelgroepen: middelbare scholieren HAVO/VWO, verpleegkundigen, MBO studenten, medewerkers van een bank etc. Patricia vindt het een uitdaging om bij moeilijke, soms ook ‘saaie’ leerstof, leerzame en leuke interactieve e-learning modules en trainingen te ontwikkelen. Haar uitgangspunt is steeds om aansprekende interactieve trainingen of presentaties te maken, waar mensen echt iets van opsteken.