people management

wendbaarheid

Coachend leiderschap en HRM komen in hun kern neer op people management. Een organisatie, een team en een cultuur bestaat immers niet uit middelen (resources) maar wordt gevormd door mensen.

Om mensen en hun gedrag te kunnen begrijpen en ontwikkelen, is het nodig om inzicht te hebben in hun skills, eigenschappen en drijfveren. Zonder deze kennis is leiding geven weinig effectief en is het voor medewerkers lastig om persoonlijke keuzes te maken. 

Het onderzoeken van skills, eigenschappen en drijfveren is echter niet eenvoudig. Niet altijd maken mensen namelijk bewuste keuzes; veel vaker passen zij zich onbewust aan op de situaties waarin zij verkeren.

Om grip te krijgen op deze dynamiek in organisaties, heeft Focus Nova een competentiemodel (TRM360) ontwikkeld waarmee acties en gedrag in samenhang kunnen worden onderzocht.

 

cultuur

4 factoren:

     • ONDERNEMERSCHAP
     • WENDBAARHEID
     • WAARDERING
     • AUTONOMIE

Centraal: intrinsieke motivatie van medewerkers.

coachend leiderschap

4 stijlen:

     • STUREN
     • SPARREN
     • STIMULEREN
     • STEUNEN

Centraal: juiste coachingsstijl in de juiste situatie.

 

soft skills

5 competenties:

     • LEREN
     • BESLISSEN
     • ONDERNEMEN
     • COMMUNICEREN
     • ICT BEHEERSEN

Centraal: ontwikkeling focussen op beperkt aantal kerncompetenties.

hard skills

5 resultaatgebieden:

     • SAMENWERKING
     • PRODUCTIVITEIT
     • INNOVATIE
     • KLANTFOCUS
     • ONTWIKKELING

Centraal: gedrag focussen op beperkt aantal resultaatgebieden.