Metaverse

De METAVERSE kan worden gedefinieerd als een gesimuleerde digitale (niet fysieke) omgeving. Uit een combinatie van social media met augmented reality (AR), virtual reality (VR) en blockchain worden bijna levensechte ervaringen nagebootst.

Deze levensechte simulatie van de echte wereld brengt kansen en mogelijkheden met zich mee die de wijze waarop we onze planeet zullen gaan bewonen ingrijpend zal veranderen. Facebook heeft zijn naam zelfs verandert in Meta omdat het de METAVERSE ziet als een verlengstuk op facebook waar mensen in “een reeks virtuele ruimtes kunnen creëren en verkennen met andere mensen die zich niet in dezelfde fysieke ruimte bevinden als zijzelf. Je kunt er met vrienden rondhangen, werken, spelen, leren, winkelen, creëren en meer.”

Naast de online ruimtes die we nu al kennen en gebruiken ontstaat er een nieuwe 3D wereld die bewoond zal gaan worden door avatars, digital twins en 3D produkten. De METAVERSE opent een nieuwe economie waar rijkdom kan worden gecreëerd, verhandeld en verbeterd met behulp van een valuta die verschilt van maar gerelateerd is aan de echte wereld. Bestaande wereldspelers als Facebook, Microsoft en Google maar ook Siemens en BMW doen nu al grote investeringen in deze nieuwe industrie.

De politiek moet zich nog gaan buigen over zaken als privacy, beveiliging, diversiteit en ethisch gedrag – terwijl veel fabrikanten al druk concurreren als het gaat om games, headsets, digitale valuta, virtueel onroerend goed en crypto marktplaatsen.

In deze workshop zal een uitgebreid overzicht gegeven worden van kansen en mogelijkheden die de Metaverse biedt. Tevens zullen begrippen en voorbeelden worden toegelicht die inherent verbonden zijn met de Metaverse: augmented reality, virtual reality, immersive ervaringen, blockchain, NFT’s, artificial intelligence en nog veel meer. Daarnaast biedt deze workshop veel ruimte om te brainstormen, discussieren en contacten te leggen met andere deelnemers.