recruitment

mens - team - organisatie

Recruitment en onboarding zijn bepalend voor de fit tussen mens en organisatie. Die fit is afhankelijk van meer factoren dan een functie profiel en bijpassende competenties. Ook de tijdgeest en arbeidsmarkt omstandigheden bepalen het succes van een wervingsprocedure. En de branche, organisatie omvang en de fase waarin een organisatie verkeert. En last but not least: het team waarin de nieuweling komt te werken!

In de contacten met potentiële kandidaten is het nodig om hun historie, ervaring en persoonlijkheid diepgaand te leren kennen. Alleen selectie via een gestructureerd interview met vragenlijsten is niet voldoende om iemands persoon en  intrinsieke motivatie te leren kennen. De recruiter zal coachende gesprekstechnieken moeten toepassen om een juiste inschatting te kunnen maken van de intrinsieke motivatie en beweegredenen van potentiële kandidaten.

Om de fit met de organisatie, het team en de functie goed te kunnen vaststellen, maakt Focus Nova gebruik van een competentiemodel (TRM360) waarmee de fit van potentiële kandidaten in samenhang kan worden onderzocht.

 

cultuur

4 factoren:

     • ONDERNEMERSCHAP
     • WENDBAARHEID
     • WAARDERING
     • AUTONOMIE

Centraal: intrinsieke motivatie van medewerkers.

coaching

4 stijlen:

     • STUREN
     • SPARREN
     • STIMULEREN
     • STEUNEN

Centraal: juiste coachingsstijl in de juiste situatie.

 

soft skills

5 competenties:

     • LEREN
     • BESLISSEN
     • ONDERNEMEN
     • COMMUNICEREN
     • ICT BEHEERSEN

Centraal: ontwikkeling focussen op beperkt aantal kerncompetenties.

hard skills

5 resultaatgebieden:

     • SAMENWERKING
     • PRODUCTIVITEIT
     • INNOVATIE
     • KLANTFOCUS
     • ONTWIKKELING

Centraal: gedrag focussen op beperkt aantal resultaatgebieden.