training

TRM Manager

De tweedaagse training Professioneel Samenwerken leidt je op tot een professional in het samenwerken met klanten en collega's. Met de kennis, tools en vaardigheden die je ontvangt kun je direct je slagvaardigheid in teamverband vergroten. Je leert je competenties sneller en effectiever in te zetten en kunt alle vaardigheden die nodig zijn al doende (on-the-job) ontwikkelen. Er wordt een duidelijk en scherp beeld gegeven van de factoren die van invloed zijn op teamontwikkeling, samenwerking en prestaties. Tegelijkertijd wordt aangegeven hoe jij in verschillende situaties – en vanuit jouw eigen competenties en drijfveren – het best kunt handelen zodat niet alleen je slagvaardigheid toeneemt maar ook je werkplezier.

In de training wordt gebruik gemaakt van het TRM360 model waarmee je stapsgewijs leert te kijken naar:
1. de context waarin een team functioneert (cultuur)
2. je eigen motivatie en behoefte aan kaders (leiderschap)
3. ontwikkeling van team competenties (soft skills)
4. verbetering van team effectiviteit (hard skills)

Voor aanvullende achtergrond informatie zie www.focusnova.nl/team resource management.

VOOR WIE
De training Professioneel Samenwerken is bedoeld voor iedereen die in teamverband werkt en zijn eigen competenties al doende (via werkplekleren) wil inzetten en ontwikkelen. Of je nu manager bent, een specialist of een allrounder: in de cursus wordt iedereen onderdeel van het 'cursusteam'. Aan de hand van sprekende voorbeelden, rollenspel en eigen casuïstiek wordt je spelenderwijs bekend gemaakt met alle aspecten van teamdynamiek, cultuur en competentie ontwikkeling.

THEMA's
Aan de hand van de verschillende fases van teamontwikkeling wordt geoefend met de stijl van Motiverend Leidinggeven en met het instrument Team Innovatiekompas. Je leert het TRM360 model te gebruiken zodat je in elke situatie kunt analyseren op welk niveau acties gewenst zijn. Praktisch gezien krijg je tips en tools die je in elke fase van je eigen teamontwikkeling kunt toepassen zodat je – zelfs in het geval van crisis – weet welke stappen je team moet zetten om weer terug in balans te komen.

OPBRENGST
Aan het einde van de training weet je wat het TRM360 model inhoudt en kun je elk van de vier niveaus acties formuleren. Je weet welke factoren het team functioneren beïnvloeden, (her)kent de verschillende fases van teamontwikkeling, weet hoe te handelen in geval van crisis en kunt de stijlen van motiverend leiding-geven en leiding-nemen toepassen. Deelnemers krijgen na afloop het certificaat TRM Professional. Dit certificaat biedt een goede basis om de vervolgtraining tot teamcoach te volgen en zo het certificaat TRM Teamcoach te behalen.

TRAININGSOPZET
De training wordt op coachende wijze gegeven en kent een levendige, interactieve opzet. Je kunt bij aanvang van de training aangeven wat je persoonlijke leerdoelen zijn en welke oefeningen of leerstijlen je het meest aanspreken. Samen met je mededeelnemers wordt je als team behandeld en heb – ook als team – invloed op het verloop van de training. Zo wordt er een directe link gelegd met de stof en oefeningen die behandeld worden. De trainer/coach leidt het teamproces in goede banen, legt uit en laat zien wat er gebeurt. Elk thema wordt behandeld in vijf vaste stappen: Introductie, Focus op leerdoelen, Oefenen, Feedback, Evaluatie.

AANMELDING / LOCATIE
De training Professioneel Samenwerken wordt gegeven op een locatie in de omgeving van Vught (NB) en kan zowel incompany worden gegeven of als open inschrijving. Het aantal deelnemers varieert van minimaal 8 personen tot maximaal 14 personen. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een eventuele overnachting in een van de vele gelegenheden, deze is niet in de prijs inbegrepen.

MEER INFORMATIE
Mail naar info@focusnova.nl of bel 06 – 2039 3044.

TRM Teamcoach

In de tweedaagse training Professionele Teamcoaching leer je de kennis, tools en vaardigheden uit de training Professioneel Samenwerken toe te passen in de verschillende fases van teamontwikkeling. Aan de hand van het BOB model voor besluitvorming leer je hoe probleemsituaties inhoudelijk geanalyseerd kunnen worden. In de begeleiding van het besluitvormingsproces leer je optimaal gebruik te maken van de competenties en teamrollen die in het team aanwezig zijn.

In de training wordt gebruik gemaakt van het TRM360 model waarmee je stapsgewijs leert te kijken naar:
1. de context waarin een team functioneert (cultuur)
2. je eigen motivatie en behoefte aan kaders (leiderschap)
3. ontwikkeling van team competenties (soft skills)
4. verbetering van team effectiviteit (hard skills)

Voor aanvullende achtergrond informatie zie www.focusnova.nl/leiderschap.

VOOR WIE
De training Professionele Teamcoaching is bedoeld voor iedereen die teams (bege)leidt en zich – na de training Professioneel Samenwerken – verder wil ontwikkelen tot teamcoach. Vervul of ambieer een rol als voorzitter, projectleider, teamlead of coördinator dan is deze training een must voor jou. Aan de hand van zelf ingebrachte casuïstiek leer je overlegsituaties te sturen op inhoudelijk, procedureel, relationeel en procesmatig niveau. Met gemakkelijke tips die aansluiten bij je persoonlijke leerstijl maak je je de coachingsvaardigheden eigen om teams optimaal te (bege)leiden.

THEMA's
In de training wordt inzichtelijk gemaakt hoe mensen elkaar beïnvloeden als zij in teamverband samenwerken. Je leert aan de hand van het VIPER model welke invloedsstijlen er zijn en hoe je deze als teamcoach op flexibele wijze toepast om de communicatie en besluitvorming in goede banen. Je leert hoe je op de juiste wijze feedback kan geven zodat anderen bereid zijn om hun gedrag aan te passen. Je kent de uitgangspunten van coaching en leert de verschillende stijlen van motiverend leidinggeven en in rollenspel situaties toe te passen.

OPBRENGST
Aan het einde van de training ken je alle basisvaardigheden van (team)coaching, kun je weerstanden herkennen en oplossen en weet je hoe en wanneer je de verschillende stijlen van motiverend leidinggeven kunt toepassen. Je weet hoe Cultuur, Stijl van leidinggeven, Competenties en Resultaatgebieden elkaar beïnvloeden en kunt teams zodanig begeleiden dat teamleden hierop adequaat anticiperen en reageren. Na afloop ontvang je het certificaat TRM Teamcoach. Dit certificaat biedt een goede basis om de vervolgtraining Team Resource Management.

TRAININGSOPZET
De training wordt op coachende wijze gegeven en kent een levendige, interactieve opzet. Je kunt bij aanvang van de training aangeven wat je persoonlijke leerdoelen zijn en welke oefeningen of leerstijlen je het meest aanspreken. Samen met je mededeelnemers wordt je als team behandeld en heb – ook als team – invloed op het verloop van de training. Zo wordt er een directe link gelegd met de stof en oefeningen die behandeld worden. De trainer/coach leidt het teamproces in goede banen, legt uit en laat zien wat er gebeurt. Elk thema wordt behandeld in vijf vaste stappen: Introductie, Focus op leerdoelen, Oefenen, Feedback, Evaluatie.

AANMELDING / LOCATIE
De training wordt gegeven op een locatie in de omgeving van Vught (NB) en kan zowel incompany worden gegeven of als open inschrijving. Het aantal deelnemers varieert van minimaal 8 personen tot maximaal 14 personen. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een eventuele overnachting in een van de vele gelegenheden, deze is niet in de prijs inbegrepen. De training TRM Teamcoach is een vervolg op de training TRM Professional.

MEER INFORMATIE
Mail naar info@focusnova.nl of bel 06 – 2039 3044.

TRM Expert

In de tweedaagse training Team Resource Management leer je korte en lange termijn interventies te combineren in een motiverende managementstijl. Je leert de bestaande team- en organisatiecultuur in je voordeel te gebruiken en weet cultuurveranderingen te bewerkstelligen. Met de vaardigheden en de tools uit deze training kun je teams stimuleren en (h)erken je de dynamiek binnen en tussen teams. Er wordt stilgestaan bij de spanningen tussen korte en lange termijn en bij de wisselwerking tussen tactiek en strategie. De training maakt je bekend met de ins- en outs van cultuur- en gedragsverandering zodat je je kennis en ervaring optimaal – vanuit je eigen motivatie, teamrol en competenties – kunt inzetten om teams te faciliteren en empoweren.

In de training wordt gebruik gemaakt van het TRM360 model waarmee je stapsgewijs leert te kijken naar:
1. de context waarin een team functioneert (cultuur)
2. je eigen motivatie en behoefte aan kaders (leiderschap)
3. ontwikkeling van team competenties (soft skills)
4. verbetering van team effectiviteit (hard skills)

Voor aanvullende achtergrond informatie zie www.focusnova.nl/innovatie.

VOOR WIE
De training Team Resource Management is bedoeld voor (aankomende) managers, projectleiders, coördinatoren of kartrekkers die team- en cultuurprocessen willen begeleiden. Binnen en tussen teams kunnen zich allerlei dynamieken afspelen die je vanuit je regierol wil kunnen beïnvloeden. Je bent benieuwd naar de wisselwerking tussen korte en lange termijn en hoe er geschakeld kan worden tussen tactiek en strategie. Het spreekt je aan om op een gestructureerde manier teamdynamiek, cultuur en competenties te analyseren en beïnvloeden.

THEMA's
Met het TRM360 model kun je het gedrag binnen – de teams van – je organisatie (bij)sturen. Er wordt ingegaan op de verschillende fases van teamontwikkeling en wat deze fases betekenen voor het veranderen en sturen van cultuur en gedrag. Het communiceren over veranderingen wordt besproken aan de hand van het VIPER model dat je de tools geeft om effectief met weerstanden om te gaan. Er wordt geoefend met het TRM360 model, met de stijlen van Motiverend Leidinggeven en met het Team Innovatiekompas. Alle scenario's van startup-teams en crisismanagement tot plotselinge veranderingen in klant- en marktsituaties komen aan de orde.

OPBRENGST
Aan het einde van de training weet je wat het TRM360 model inhoud en beschik je over vaardigheden om effectief in te spelen op (on)verwachte veranderingen in cultuur-, klant- en marktsituaties. Je weet de verschillende belangen tussen afdelingen, teams en collega-leidinggevenden te herkennen en kan dit op een motiverende manier vertalen. Je weet voor teams helder te maken wat er speelt op inhoudelijk, procedureel, relatie en procesniveau. Deelnemers mogen zich na afloop een expert in cultuur- en teammanagement noemen en ontvangen het certificaat TRM Expert.

TRAININGSOPZET
De training wordt op coachende wijze gegeven en kent een levendige, interactieve opzet. Je kunt bij aanvang van de training aangeven wat je persoonlijke leerdoelen zijn en welke oefeningen en leerstijlen je voorkeur hebben. Deelnemers worden als (tijdelijk) team aangesproken en hebben – als team – veel invloed op het verloop van de training: zij brengen eigen casussen in en gebruiken de tips van trainer en team om een eigen plan van aanpak uit de training mee terug te nemen. De trainer/coach leidt het teamproces in goede banen, legt uit en laat zien wat er gebeurt. Elk thema wordt behandeld in vijf vaste stappen: Introductie, Focus op leerdoelen, Oefenen, Feedback, Evaluatie.

AANMELDING / LOCATIE
De training Team Resource Management wordt gegeven op een locatie in de omgeving van Vught (NB) en kan zowel incompany worden gegeven of als open inschrijving. Het aantal deelnemers varieert van minimaal 8 personen tot maximaal 14 personen. Deelnemers dienen zelf te zorgen voor een eventuele overnachting in een van de vele gelegenheden, deze is niet in de prijs inbegrepen. De training TRM Manager is een vervolg op de training TRM Teamcoach.

MEER INFORMATIE
Mail naar info@focusnova.nl of bel 06 – 2039 3044.